Styret

Stiftelsen Birralee International School Trondheim drifter skolen og barnehagen via to ulike aksjeselskap.

 

Styret holder oppsyn med den generelle driften av barnehagen, og påser at barnehagen driftes i henholdt til gjeldende lover og forskrifter.

 

Styret er bestående av:

Styreleder

Merethe Baustad Ranum

 

Nestleder

Lisbeth Vassaas 

 

Styremedlemmer

Liv Aksnes,

Trude Sjøhagen Nordgaard,

Harald Ratchje,

Britt Nergård

 

Første varamedlem

Kenneth Stoltz

 

Andre varamedlem

Shyam Chand

 

 

I tillegg til styret er følgene representert på styremøtene.

1 foreldrerepresentant,

2 ansattrepresentanten,

barnehagens daglige leder.