Satsningsområder

Vi følger Rammeplanen og fagområdene, og med utgangspunkt i lek og utforsking velger vi å ha fokus på tre områder: 

- Språk

- Estetiske fag

- Realfag

Vi vil vekke barns undring,  lyst og nysgjerrighet - både inne og ute.

Språk
Birralee International Kindergarten er en tospråklig barnehage hvor norsk og engelsk er hverdagsspråket. Gjennom språket skapes vennskap og glede. Målet er å skape et språkstimulerende miljø for alle barn, gjennom rim, regler, musikk, sang, historiefortelling og bøker.

Estetiske fag
( "Barn har 100 språk" heter det i et dikt av Luiz Malaguzzi. Vi vil inspirere barna til å utforske sin egen skaperkraft. Barnehagen har et rikt utvalg av materialer, teknikker og tid til å leke, skape og utfolde seg kreativt.  

Lek/realfag
Realfag er lek: tall og telling, form og farger, musikk og rytme, å bygge og å rive ned, å utforske verden inne og ute, å sortere inntrykk og ting - samt å finne gleden i tallets mysterier.

 

THE HUNDRED LANGUAGES OF CHILDREN

No way.

The hundred is there.

The child is made of one hundred.

The child has a hundred languages

a hundred hands

a hundred thoughts

a hundred ways of thinking

of playing, of speaking.

a hundred, always a hundred

ways of listening

of marveling, of loving

a hundred joys

for singing and understanding

a hundred worlds to discover

a hundred worlds to invent

a hundred worlds to dream.

The child has a hundred languages

(and a hundred hundred hundred more)

but they steal ninety-nine.

The school and the culture

separate the head from the body.

They tell the child to think without hands

to do without head

to listen and not to speak

to understand without joy

to love and to marvel

only at Easter and Christmas.

They tell the child

to discover the world already there

and of the hundred

they steal ninety-nine.

They tell the child that work and play

reality and fantasy

science and imagination

sky and earth

reason and dream

are things

that do not belong together.

And thus they tell the child

that the hundred is not there.

The child says

"No way- The hundred is there."

Loris Malaguzzi

(translated by Lella Gandini)