Avdelingene

Våre avdelinger 

Avdelingene i barnehagen har navn etter trær i Trondheim: 

Gran

Furu

Bjørk

Eik