Natur og friluft

Vi legger vekt på friluftsliv og utelek.             Click here to read the kindergarten's didactic plan.

"Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring" (Rammeplanen, 2017)

Naturen fremmer barnas kreativitet og fantasi. De får brukt kroppen sin og får oppleve både utfordringer og mestring. Ved å være ute i naturen, i fjæra, i skogen, på skogslekeplassen og i parkene i byen blir barna glade og lykkelige.

Hver gruppe har turdag en gang i uka. Vi besøker ulike steder i barnehagens nærområder for å bli kjent med byen vår. Vi tar trikk eller buss til områder i naturen omkring Trondheim. Vi drar tilbake for å se på forandringen i naturen ettersom årstidene går. 

Vi tar ansvar for naturen. Vi mener at barn som får være mye ute og vokser opp i naturen, blir til bevisste voksne som kan bidra til å ta vare på jorda vår.