Internasjonale lekeaktiviteter

Når barn og voksne kan mange leker trenger de aldri å kjede seg.

Seinhøsten 2017 satte vi i gang et prosjekt med bakgrunn i økt fokus på uteaktiviteter og utetid. Vi ville fordype oss i hvordan vi kunne fylle utetiden med aktiviteter som dekker Rammeplanes målsetning om lek og aktivitet inne og ute. 

Uteleken er en viktig del av den norske barnehagekulturen. Uteleken skaper glede, styrker vennskap og utvikler sosial kompetanse. Ikke minst er uteleken viktig for den motoriske utviklingen.  

I rammeplanen står det at personalet skal: "være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring"(Rammeplanen, 2017). 

Vi startet på personalmøte med spørsmålet: Hva lekte du da du var liten?

I personalgruppa (inkludert vikarer) har vi mennesker fra mange forskjellige land: USA, Ungarn, Ghana, England/Canada, Belgia, Portugal, Brasil, Østerrike, Frankrike, Hellas, Afghanistan og Norge

Vi starter med å utforske regellekene fra hele verden. Regellek er en lek som styres av systemer og regler. Regelleker har fast struktur, er oversiktlige og forutsigbare. 
Personlet startet med å skrive ned lekene vi husker fra vår egen barndom, og lærer dem så videre til barna og de andre voksne i barnehagen. 

Gjennom denne prosessen oppdager vi alle likhetene lekene har på ulike kanter av verden, og får større forståelse for hverandre. 

I tillegg til barnas egne frie lek ønsker vi å tilby dem en verktøykasse med regelleker fra hele verden som vi også ønsker å dele med andre.