Søke barnehageplass

Birralee International Kindergartener en del av den samordnende opptaksprosessen i Trondheim kommune. Dette betyr at dere må søke vår barnehage ved å sende inn søknad til Trondheim kommune,

Søknadsfristen for hovedopptaket er satt 1 januar til 1. mars hvert år. For øvrig har vi fortløpende opptak hele året når vi har plasser ledig.

Fra 1 august 2019 har vi plass til barn født 2016, 2015 og 2014.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finnes på Trondheim kommunes barnehageportal:

https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/