Betalingsatser i barnehagen

Som hovedregel skal alle barnehager følge den til envher tid fastsatte makstakst for forldrebetaling som er 2990 kr per måned fra 1 januar 2019 og 3040 kr per måned fra 1 august 2019.  Mat/kost penger utgjør i tillegg kr 400,-. per måned. Barnehagen faktureres 11 måneder i året.  Moderasjoner gis i henhold til Trondheim kommunes satser. Søskenmoderasjon og redusert oppholdsbetaling p.g.a lav inntekt beregnes utfra den offentlig fastsatte makstaksten.