Samarbeid

Som foreldre i Birralee International Kindergarten har dere alle et ansvar for at barnehagen er et godt sted å være for eget og andres barn, personale og foreldre. Vi ønsker oss at du:

 • Holder deg orientert om barnehagens plattform og planverk.
 • Følger med på oppslagstavlene,hjemmesiden og leser informasjon på e-post.
 • Tar opp saker som du er opptatt av med personalet slik at vi kan finne en løsning i fellesskap.
 • Deltar på foreldremøter, sosiale arrangementer og dugnader.
 • Bidrar til å skape et inkluderende fellesskap.
 • Gjerne engasjerer deg i ulike verv som foreldrekontakt eller styremedlem m.m.

For å ivareta det gode foreldresamarbeidet, er vi opptatt av å ha en god dialog med alle foreldrene. Vi ønsker å være tilgjengelige for foreldrene når det er mulig.  Ofte må personalet prioritere behov i barnegruppen som går foran samtaler med foreldrene.

Foreldrene har stor innflytelse på oppfølging av eget barn. Ved hver foreldresamtale blir vi sammen enige om hva vi skal fokusere på framover for å best mulig hjelpe og bistå barnet i sin trivsel og utvikling. Vi lytter til foreldrenes innspill, og sammen blir vi enige om hva vi kan bidra med ut fra våre rammebetingelser.

Dialog mellom foreldre og personalet foregår på flere arenaer. Faste møtepunkter er:

 • Daglig ved henting og bringing.
 • Introduksjonssamtale når barnet begynner i barnehagen.
 • Foreldresamtale 2 ganger årlig og forøvrig ved behov.
 • Foreldremøter 2 ganger årlig.
 • Sosiale sammenkomster

Vi har åpne dører for foreldre som vil være til stede og oppleve barnehagehverdagen. Dere er velkomne når som helst!